Avm Ciro Denetimi

AVM kiracılarının özelleştirilmiş yöntemler ile denetimi konusundaki derin tecrübemiz ile AVM yönetimlerine ve yatırımcılarına; denetim kapsamına alınacak kiracıların belirlenmesinden, bu kiracıların işlem ve raporlarının detaylı şekilde denetlenmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede destek vermekteyiz.

• Gizli müşteri ziyaretleri ile fiş/fatura verme alışkanlıklarının, satış noktalarının (kasa sayılarının), stok takibi yapısının gözlemlenmesi
• Kiracılar ile yapılacak görüşmeler ile satış, indirim ve iade süreçlerinin ve bu süreçlerin kaydi takibat yapısının anlaşılması
• Ön muhasebe kayıtları, muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanları (z-raporları, faturalar vb.), yasal bildirimler, franchise raporları, manuel hazırlanmış ciro takip listeleri ve diğer mevcut dokümanlar üzerinden ciroların tekrar hesaplanması
• Ciro hesaplamalarımız ile kiracılar tarafından yapılan ciro bildirimleri kıyaslanarak farklılıkların ve bu farkların doğurduğu ilave ciro kirası bedellerinin hesaplanması
Paylaş
WhatsApp Destek