Hile Denetimi

Hile denetimi yaparak şirketinizi ,daha güvenilir,ortaklara doğru bilginin gitmesini,şeffaflığı arttırmayı amaçlıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz
yaptığımız birçok denetim şunu görmekteyiz ki ; zamanla oturan bir çok mekanizma sağlanan güven duygusu ile ele geçen yetkinlikler,kilit bilgiler kurum içerisinde keyfi kullanılmakta,şirket işyelişini yavaşlatmakda ve yaşamasını zorlaştırmaktadir.
Şirket vizyonu ve misyonunu hızlandırmak için şirketinizin eksi yanlarını ortaya çıkarmakta ve daha piyasada hızlı ve karlı yol almasına yardımcı olmaktayız.

Yapılan Hilelerin Sektörlere Göre Dağılımı
(Örnekler ve istatistikî bilgilerin tamamına yakını Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerine aittir.)
Bankacılık & Finansal Hizmetler 14,3
1-Üretim 9,7
2-Sağlık 8,6
3-Sigorta 7,5
4-Perakende 7,2
5-Eğitim 7,0
6-Genel Hizmetler 5,8
7-Teknik Hizmetler 5,6
8-İnşaat 3,4
9- Lojistik Hizmetler 3,3
Petrol 3,1
(Kamu kurumları hariç)

UZMANLAŞMIŞ DENETİM EKİBİMİZDE GENELLİKLE KARŞILAŞTIĞIMIZ SORUNLARI SIRALAMAK İSTERSEK
Nerede olursa olsun firmaların maruz kaldıkları hileleri şu şekilde ana başlık olarak verebiliriz:
- Çalışan Hileleri
- Yönetim Hileleri
- Yatırım Hileleri
- Satıcı Hileleri
- Müşteri Hileleri
- İşletme içi ve dışı Hileler
- Kayıt içi ve dışı Hileler
- Gizlenmemiş ve gizlenmiş Hileler
- Bir defaya mahsus ve tekrarlayan Hileler
- İşletme varlıklarının kişisel amaçlı kullanımı
- Yolsuzluk ve ahlaki olmayan Davranışlar
- Yıkıcı hileler
- Rüşvet

İşleyiş İle İlgili Hile Denetimi İhtiyacı Belirtileri:
- Bir ya da birkaç çalışanın şüpheli hareketlerde bulunması,
- Görevler ayrılığı ilkesinin çalışanlarca kabul edilmesine direnç gösterilmesi,
- Önemli belge ve/veya belgelerin kaybolması,
- Firma yönetimi/ortaklarına mantıklı olmayan gecikmelerle bilgi verilmesi,
- Mali kontrol sisteminin olmaması,
- Gereksiz yere karmaşık hale getirilen muhasebe işlemleri,
- Mali tablo rakamlarında açıklanamayan değişikler,
- İşletme kültürünün zayıf bir görüntü vermesi,
- Etkili olmayan iç denetim bölümünün bulunması,
- İç denetim faaliyetlerinin kısıtlanmaya çalışılması,
- Denetçilere gönülsüz veya yanıltıcı bilgi verilmeye çalışılması,
- Aşırı derecede karmaşık işletme yapısı,
- Değişime direnen personel ve üst düzey yöneticiler,
- Departmanlar arası yoğun uyumsuzluk ve tartışmalar,
- Sektör ortalamalarına göre olağanüstü pozitif görünüm, satış ve karlarda meydana gelen hızlı yükselişler,
- Gerçekçi olmayan satış ve kar hedefleri,
- Uzun süredir bekleyen yüksek tutarlı şüpheli alacaklar,
- Vadesi geçen hesaplarda artışlar,
- Gelirlerden daha hızlı artan giderler,
- Yüksek borç ve faiz kıskacı,
- Fazla mesailerde süreklilik ve anlamlı olmayan artışlar,
- Hurda ve firelerde meydana gelen artışlar,
- Firmaya karşı açılan anlamlı davalar,
- Kamu kurumları ile yaşanan sorunların gitgide kronikleşmesi,
Paylaş
WhatsApp Destek