Denetim Hizmetleri

Mali tabloların denetimi ile ilgili hizmetlerimiz, bir şirketin finansal tablo ve dipnotlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları göre yapılmaktadır.
Bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamak üzere yapılan denetim sürecimiz, üzerinde titizlikle çalışılan şu adımlardan oluşmaktadır:
Planlama adımında, yapılmakta olan işletme ve mali durum analizi, müşterimizin işletme ve mali raporlama gereksinimlerinin tam anlamıyla belirlenmesine yardımcı olmaktır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak yıllık raporda önemli ve yanlış beyanlara neden olabilecek riskler tanımlanır, denetim stratejisi ve önemli muhasebe konuları belirlenir. Buna bağlı olarak denetim yaklaşımı oluşturulur.
Kontrol Değerlemesi adımında, müşterinin iç denetim sistemi analiz edilerek muhasebe ve raporlama faaliyetleri hakkında bilgiler toparlanır. Bu adımda, planlama sırasında belirlenen anahtar süreçler ve bu süreçlerde seçilen kontrollerin tasarım ve uygulamaları değerlendirilir. Aynı zamanda seçilen kontrollerin faaliyetsel etkinliği test edilir ve buna bağlı olarak kontrol riski değerlendirilir.
Detay Testler, denetlenen şirketin finansal tablo kalemleri ve bu kalemlere etki edebilecek tüm olguların; fiziki inceleme, bilgi toplama ve inceleme, yeniden hesaplama, doğrulama, analitik inceleme gibi denetim teknikleri ile denetlendiği adımdır.
Tamamlama ve Raporlama süreci bağımsız denetim görüşü için baz alınan kanıtların değerlendirilmesi sonucunda mali tablo ve dipnotlarının genel anlamda incelendiği ve bağımsız denetçinin görüşünü oluşturduğu adımdır. Finansal tabloların bağımsız denetiminin başlıca amacı, finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmektedir. Fakat bu görüş işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmemelidir.
Paylaş
WhatsApp Destek